цитат глаголи

На мнение съм, че ученето може да бъде забавно. Ето защо, когато попаднах на този откъс от книгата „Алиса и огледалния свят“ на Луис Карол, реших да го отделя за всички, които в момента учат за глаголи, съществителни и прилагателни. Не помня нищо от историята на Алиса, която съм чела някога, затова ми е любопитно да я чета с дъщеря ми. В началото, да си призная, не ми харесваше особено. Струваше ми се объркана. Но дъщеря ми, на 4 и половина, слуша в захлас, така че явно просто съм надраснала книгата.

Ако сте учител и подготвяте урок за глаголите, ако сте родител и децата ви учат за тях, прочетете им този откъс, а защо не и цялата:

Шеста глава, „Хъмпти-Дъмпти“. Преводът е на Стефан Гечев

…“Алиса беше твърде озадачена, за да може да каже нещо. Затова Хъмпти-Дъмпти заговори пак:

  • Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите – те са най-горди. С прилагателните можеш да си правиш, какво щеш, но не и сглаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките! Непроницаемост! Това казвам аз!

  • Бихте ли ми обяснил, моля, какво означава това? – каза Алиса.

  • Сега говориш като разумно дете – отвърна Хъмпти-Дъмпти с доволен израз…“

Още забавни начини да представите глаголите и други части на речта са приказките ми „Глаголни недоразумения“ и „Съществителното нещо“!

КАК ДА ЗАПОМНЯМЕ ПРОЧЕТЕНОТО?