otium arrow

ОTIUM*

* Otium – от латински, буквално означава „свободно време“. Използва се като израз за оттегляне от светския живот.

„…Ръцете му трепереха, затова Рийн сви пръсти в шепите си. Беше от напрежение докато чакаше реда си, а не от страх – повтаряше си той. Знаеше точно какво предстои. Познаваше болката от изгарянето, която като грапаво острие десетки пъти щеше да прореже кожата му. Щеше пламне по целия му гръб и всяко неволно движение щеше да драска като въже от тръни, впито в тялото му.
Не, болката не беше чак толкова страшна.
Белязването започваше от най-малките, още по светло. От силната отвара момчетата се унасяха, трябваше да ги носят до огъня. После допирът на нагорещеното желязо безмилостно ги изтръгваше от съня. Налагаше се всички от семейството им да ги държат здраво, за да възпират буйството им.
Когато си на пет, трудно разбираш защо ти причиняват това. Когато си на пет, ти е трудно да се държиш мъжки.
Повечето момчета припадаха. Възрастните ги отнасяха по-далеч от огъня, чак при първия пост, където други техни братя щяха да полеят раната им с отвара от кора на морски бор. Щяха да я превържат с тънко платно, киснато в билки и ферментирало мляко. Накрая щяха да им дадат още чай от маточина и да ги оставят да спят. Но само най-малките оставаха да лежат цяла нощ, те още никак не бяха свикнали с болката.
Докато Рийн чакаше реда си, Ери и Джейдан опитаха да го окуражат и така го изнервиха още повече. Двамата го наливаха с отвара и го тупаха бащински по раменете. Мятаха му загрижени погледи, когато мислеха, че няма да ги види. Даваха му ненужни съвети как да си поема дъх, за да остане неподвижен.
А той не се страхуваше от изгарянето, беше им го повторил хиляда пъти. Страхуваше се, че може неволно да изкрещи. Или по-лошо – да заплаче. Бе виждал как бликват сълзи в очите на възрастни мъже. Беше чувал гласовете им да се пречупват, докато мълвяха вълшебните думи.
Рийн искаше да бъде силен и смел, също като братята и бащите си. Също като Агот…“

Глава I    procheti

Глава II   procheti

Глава III  procheti

Ако ти е харесало, можеш да свалиш цялата книга тук

„Otium“, непубликувани глави:

Агот Ерми  procheti

Агот Ерми II procheti

Артем и Амая  procheti