стихове жива природа

Докато с дъщеря ми четяхме „Пет приказки“ на Валери Петров, попаднахме на много полезни стихчета, посветени на някои птици. Прииска ми се да запазя тези стихчета и тъй като са кратички и лесни, да ги научим наизуст или поне да ги четем, докато заедно учим за птиците.

Хубаво е, когато прочетете тези стихчета, да чуете и запис на песента на конкретната птичка. Да намерите сходство между описанието и реалната песен. Ние най-често ползваме сайта Птиците в България:

http://bit.ly/2Mb5Ca5

Според мен, освен че обогатяват речника, стиховете помагат да си представим описаната птица и да запомним нейни отличителни белези. Ще добавям още стихове за фауната, които открия, а защо не и за растенията.

ОПИСАНИЕ НА ПТИЧИТЕ ПЕСНИ от Валери Петров:

ЧУЧУЛИГА

Вие, градските деца

само чели сте на книга

тази дума „чучулига“,

но как пее и каква е

никое от вас не знае.

Някой може би е чул, че

мъничка е и с качулче,

но това е много малко

и е много, много жалко…

***

Отвисоко нейде глас:

Чуй ме, чуй! – до теб достига. –

Чуй ме, чуй ме, туй съм аз,

чучулига, чучулига!

СИНИГЕР

Чуй и моето гласче

как звънти като звънче!

Нищо, че, нищо, че

съм на вид като врабче,

да ме бъркаш ти недей:

Чичопей! Чичопей!

КУКУВИЦА

Чуй и мене как току

се обаждам от горицата –

ти по моето „ку-ку“

ще познаеш кукувицата!

Аз открих ти свойто име,

но къде съм, намери ме!

ЩЪРКЕЛ

Дългоклюн, червенокрак,

с бял нагръдник, с черен фрак –

аз съм важен джентълмен,

дай ми влажен ден на мен!

Трак-трак-трак,

дочувам капки.

Той е знак,

че пак, пак, пак

в тоз тумбак,

квак-квак-квак,

ще квакат жабки!

ЗИМУВАЩИТЕ ПТИЦИ, стих от Веса Паспалеева:

ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЧКИ

Прелетните птички с врабчо се сбогуват:

-Сивичко другарче, сбогом! Не тъгувай!

Пъстрият синигер, лакомата врана,

сипката, кълвачът тука ще останат!

Маха им с калпаче в клоните врабчето:

-Чик-чирик! На слона поздрави носете!

СЛЕДИТЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПО СНЕГА, стихотворение на Николай Соколов:

ШАРКИ ПО СНЕГА

Кой ли не лудува
зиме по снега?
Враната рисува
със крило дъга.
 
Точки и чертички
косът издълбал,
да го видят всички,
че е майстор цял.
 
Зайко ситни шарки
наредил с нозе —
летните ластарки
идвал да гризе.
 
По снежеца хладен
всеки сложил знак.
Някой — че е гладен,
друг — че е юнак!

Прекрасните български поети и писатели ни помагат и да учим с удоволствие не само по литература:)

Евел Инара

ВИЖТЕ ОЩЕ:

нежива природа