Моята дъщеря много се смее на приказката за Златното и Черното момиче, любима ѝ е. Ето защо, когато учехме какво е изречение, реших да напиша разни приказки-уроци с участие на двете момичета, за да ѝ бъде по-забавно.

ИЗРЕЧЕНИЕ. ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

забавен урок-приказка със Златното и Черното момиче

Знаете приказката: две момичета се прибирали към селото си покрай реката. Срещнали бабичка. Съвсем обикновена изглеждала бабичката – с шарена престилчица, с доста торби и все тежки, догоре натъпкани, с две сиви плитки и с очи, изсветлели от многото ѝ години. Едното момиче било любезно и мило. То взело торбите на бабичката и си приказвало с нея, докато вървели по пътя. Второто момиче не било любезно. То ритало камъчета, късало билките с корена и не спряло да мрънка, че бабичката бръщолевела старчески глупости, че ги бавела и щели да замръкнат твърде далеч от дома.

Така и станало, знаете. Замръкнали. Любезното момиче запалило огън, набързо направило нещо за хапване, а после почистило. Нелюбезното момиче мърморило през цялата вечер как ще трябва да спи под звездите, при комарите, без дюшек и завивка, все заради бабичката. А бабичката била магьосница. Накарала любезното момиче да следи цвета на реката и щом дойдел златния, да я събуди.

Любезното момиче най-любезно не си легнало да спи, а изпълнило заръката на бабичката. Щом водата станала златна, то внимателно я разбудило, а тя взела, че го метнала вътре. И любезното момиче станало златно.

Нелюбезното момиче ужасно завидяло за бляскавия външен вид на любезното. Затова, на следващия ден направило всичко възможно, за да се забавят още повече и отново да спят край реката. Ни комари го плашели, нито сън без завивки. Награбило да носи всичките торби на бабата и все изтървало нарочно по някоя, та да се връщат и да я търсят. Спъвало сестра си и бабата, и после им помагало да седнат, за да си починат. Пяло фалшиво, обаче с цяло гърло по целия път. Говорело единствено за себе си. Най-накрая нощта ги застигнала съвсем недалеч от селото, обаче нелюбезното момиче се затръшкало, че ще спят там и точка! Наредило на златното момиче да приготви вечерята, а то се изтегнало на тревата до бабата. Рекло ѝ, че тази нощ то ще гледа реката, защото сестра му била изморена. Затова, нека му кажела кога трябва да я събуди.

Бабата се ухилила хитро и казала да я събуди, щом дойдел черният цвят. Тя почти не мигнала цялата нощ, защото момичето я дърпало и бутало при всяка смяна на цвета на водата. Накрая, още щом чула, че реката най-сетне била станала черна, на мига скочила. Метнала нелюбезното момиче във водата, а оттам то излязло цялото черно, като катран.

Тук приказката рязко приключва. Знаем само, че щом проговорело, от устата на златното момиче се сипели бисери, перли и златни парици. От устата на черното момиче падали жаби, змии и стоножки. Не знаем, че момичетата били сестри. Те даже били близначки. Дотогава си приличали като две капки вода – имали кестеняви косици и очи като тъмни череши. Имали бели личица и трапчинки на бузките. Имали си и имена, ала след онова прибиране покрай реката, завинаги ги наричали Златното и Черното момиче.

Щом се прибрали вкъщи, майка им се видяла в чудо. Златното и Черното момиче ревяли – едното от съчувствие към сестра си, другото от уплах и яд. Подире им тичала цяла тълпа, която събирала бисери, перли и пискала заради змиите и жабите.

Майката къпала Черното момиче с каквото се сетила. Със сапун, с хума, търкала го с най-твърдото кесе, което намерила. Държала Черното момиче цял на слънце, пък дано поизбелеело малко. Уви, то си оставало все така черно. След време свикнали да си го гледат такова – само зъбките и бялото на очите му да се белеят. И ако не били змиите и гущерите, всичко щяло да бъде почти наред.

После Златното и Черното момиче тръгнали на училище. Тогава настанали най-големите панаири.

Златното и Черното момиче учели в един клас, при една пословично търпелива и опитна учителка. Освен това, тази учителка се славела и като особено хитра в обуздаването на непослушни деца, и в наливането на знания там, където те не били желани. Опитната госпожа учителка сложила Златното момиче по-далеч от прозорците, защото прекалено блестяло. Черното момиче сложила на чина най-отпред, дала му една кофа и чак тогава урокът започнал.

 • Деца, днес ще ви обясня какво е изречение. Отворете си книгите, бързо. Сега забелязвате ли как в книгата са написани много думи?

Черното момиче отворило уста да заговори, обаче учителката ловко му направила знак да мълчи.

 • Да, забелязвате – отговорила наместо него. – А забелязвате ли, че някои думи започват с главна буква?
 • Дддд – понечило да викне Черното момиче, но оправната учителка потропала с показалец по книгата му, за да го накара да гледа внимателно и продължила нататък.
 • А виждате ли, че на някои места има точки? Виждате, да – побързала да заяви, защото Черното момиче все отваряло уста да говори, а тя много мразела жаби. – Кой от вас иска да прочете думите между една главна буква и точка накрая? Нека вдигне ръка!

Обаче, докато успее да напомни онова за вдигането на ръката, Черното момиче вряснало:

 • Аз искам!

Пльок! Една черна змия се пльоснала в кофата. Учителката потръпнала от погнуса, обаче, нали била истински заслужил учител, се хвърлила с капака напред и на мига захлупила кофата.

 • Тук не говорим без разрешение! – напомнила пискливо учителката. – Трябва първо да вдигнеш ръка!

Черното момиче вдигнало ръка. Никой друг не бил вдигнал ръка. На челото на учителката избила хладна пот. Тя огледала с последна надежда смълчания клас.

 • Хайде, де? Някой няма ли да се осмели да ни прочете на глас от главна буква до точка?

Децата сякаш се смалили. Черното момиче размахвало високо черната си ръка.

 • Моля, не ѝ давайте да чете – подмрънкнало момичето на чина точно зад нея.
 • Тогава ти прочети – започнала да се пазари учителката.

Обаче момиченцето почервеняло до ушите и почти се разплакало.

Ах, защо точно Черното момиче било най-ученолюбивото дете в нейния клас?

 • Давай – учителката стиснала зъби и дала знак на Черното момиче да чете, като в същото време ловко отворила капака на кофата.
 • Хлебарките ще оцелеят дори след ядрен взрив – прочело Черното момиче.
 • Каква е тая книга? Какви са тия хлебарки? – развълнувала се учителката.

В урока се разказвало за деца. Не за хлебарки.

 • Това е от новата ми книга. В учебника всичко е скучно.

Учителката едва успявала да вдига и да слага капака на кофата, за да улови гущерите, жабите и двете змии, които изпопадали по време на краткия разговор.

Две от децата запищели. Други две се хилели като обезумели, защото седели най-далеч и не ги било страх.

 • Тишина! – викнала пак учителката. – Отиди на дъската и без да говориш напиши този знак.

Тя посочила една удивителна от урока в учебника.

Черното момиче с готовност скочило и изпълнило заръката. Сега ревящите се поуспокоили, а смеещите се мълчали, защото Черното момиче било твърде далеч от кофата.

 • Това, деца, е удивителен или възклицателен знак. Пишем го, когато даваме заповеди, когато съобщаваме нещо вълнуващо, когато се радваме или заплашваме в някое изречение.

Черното момиче отворило уста да заговори.

 • Казах да си мълчиш! – повторила властно учителката. – Ето това е пример за възклицателно изречение. Разбрахте ли?
 • Да – отвърнало Черното момиче и една голяма жаба цопнала на подиума пред него.
 • Това е жабааа! – развикали се веселяците от последния чин.
 • Ето това също е възклицателно изречение – казала учителката, докато тичала да вземе пак кофата.
 • Госпожо, страх ме е! Искам вкъщи! – плачело друго дете.
 • Това са две възклицателни изречения: „Госпожо, страх ме е“ е едното, а второто е „Искам вкъщи“.

Жабата заподскачала и се скрила под чиновете.

 • Махнете я от мееен! – крещял някой там.
 • Това също е възклицателно изречение – за трети път надвикала глъчката учителката, докато бъркала с една ръка под чина.

Вратата на класната стая се отворила и директорката проточила шия през прага:

 • Какво става тук?
 • А това, ученици, е пример за въпросително изречение. С въпросителното изречение ние питаме или задаваме въпрос.

В този момент тя напипала жабата. С едно ловко движение я метнала при другите твари в кофата и потръпнала от погнуса.

 • Какво става тук? – повторила още по-строго въпроса си директорката, без да съзнава, че прави наистина груба грешка.
 • Учим за видовете изречения. К’во да става? – троснало се Черното момиче и, разбира се, от устата му паднали нови четири гущера.

Директорката видимо загубила ума и дума. Обаче, вместо да си излезе и да затвори вратата, тя сякаш замръзнала и взела да бръщолеви несвързано:

 • Гущери… Ох, мамичко… Учениците… Какво нещо…
 • Ето това, което сега приказва госпожа директорката, мили деца, не е изречение. Това са думи, които не са свързани по смисъл и точно затова те не са изречение.

Учителката отворила широко прозореца и гущерите бързо-бързо си излезли самички – кой от там, кой по коридора – придружени от вече затихващите писъци на класа.

 • Тихо, тихо. Както виждате, гущерите избягват хората. Отидоха си вече – и тя написала една мъничка точица на дъската. – Това, което току-що казах, деца, са съобщителни изречения. Те завършват с точка, защото са казани със спокоен глас и просто съобщават за нещо.

Директорката се завъртяла на пети и с каменно изражение излязла от класната стая. Учителката изтрила потта от челото си. Оставила кофата с влечугите на пода.

 • Това беше урокът ни за видовете изречения. Ако някой не е успял да разбере, нека дойде да му обясня лично.
 • Аз може ли да си седна вече? – попитало иззад гърба ѝ Черното момиче.

Нещо се пльоснало на линолеума, тъкмо в краката ѝ. Учениците запищели на нов глас.

 • Госпоооожо! Може ли да си седна вееечееее? – викало най-силно от всички Черното момиче.

Златната му сестра единствена мълчала и просто си блестяла ослепително. В този напрегнат миг се чул и звънецът.

КРАЙ

от Евел Инара

всички права запазени

ВИЖТЕ СЪЩО:

приказка за правопис на и
ТИХИ КНИЖКИ