Как се пише стих

Напоследък дъщеря ми опитва да измисля кратки стихчета и песнички. Старая се да развивам умението ѝ да измисля и създава, защото според мен то е сред най-ценните притежания на всеки ум. За съжаление почти всички занимания за децата ни са свързани с повтаряне, подражание, копиране и сверяване „как се прави“. Границата е тънка, все-пак за да правиш нещо, трябва да си осъзнал какви са стъпките и изискванията към него.

От време на време обяснявам на дъщеря ми за римите и ритъма, за броя на сричките, за това как най-лесно да направим римуван стих. Например в народните песни просто се повтаря два пъти един и същи ред.

Как се пише стих

ПЪРВИ СТЪПКИ:

Това според мен е първата стъпка – покажете на детето някоя по-детска народна песен и му обърнете внимание на повторението. Дъщеря ми харесва например „Изгреяла е месечинка“, „Жълтото цвете“ – песни, в които присъстват забавни думички като „Аляна, галяна, потокаляна…“ и „Дум-думче, дум-барабанче…“. Предложете на детето да измисли само два кратки реда и ги изпейте с повторение.

КАКВО Е РИМА

Направих един работен лист, посветен на римите. Там има примери, които да разделим на срички. Ако детето ви все-още не знае как да разделя думите на срички, ето нашият домашен видеоурок по този въпрос:

После в листа има предложени думи, които се римуват една с друга. За децата, а и за възрастните, които не ползват художествен текст всеки ден, може да е трудно да се сетят за рима. Богатството на речниковия запас се упражнява също.

Накрая децата трябва да измислят рима самостоятелно. Без подсказки. Тук е нужно търпение – детето трябва да има време и желание да го направи. Да не се откаже. Всеки познава най-добре своето дете и знае как да го подтикне към търпение. Аз например винаги попълвам още един работен лист с дъщеря ми – правим го като малко, спортсменско състезание.

Как се пише стих

ИЗМИСЛЯМЕ СТИХ

След първите две стъпки можем да преминем към работния лист за стихче. Препоръчвам първо да попълните един общ с детето, за да разбере как става. Аз си помагах със забавни изрази, за да стане смешно. При моето дете това върши работа.

Стихчето е от четири реда и, разбира се, това не е единственият начин за писане на стих. Това е просто пример. Можете да доразвиете играта, като на по-късен етап разместите въпросите. Забележете, че се попълва през ред: първи, после трети ред.

За шаблон съм ползвала „Зайченцето бяло“. Това занимание е чудесно за второкласници и третокласници, а защо не и за по-големи деца.

Ще ми е приятно да споделите опита си, ако направите такъв урок за своите деца:D

Евел Инара

ВИЖТЕ СЪЩО:

Видове изречения приказка
жива природа