училищна сугестопедия

На мнение съм, че ученето може да бъде забавно. Ето защо, когато попаднах на този откъс от книгата „Алиса и огледалния свят“ на Луис Карол, реших да отделям подобни цитати, които се отнасят за глаголи, съществителни и прилагателни.

Ако сте учител и подготвяте урок за частите на речта, ако сте родител и децата ви учат за тях, прочетете им тези откъси. Те може би ще ги накарат по-лесно да разберат уроците.

„Алиса и огледалния свят“ от Луис Карол:

Шеста глава, „Хъмпти-Дъмпти“. Преводът е на Стефан Гечев

…“Алиса беше твърде озадачена, за да може да каже нещо. Затова Хъмпти-Дъмпти заговори пак:

  • Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите – те са най-горди. С прилагателните можеш да си правиш, какво щеш, но не и сглаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките! Непроницаемост! Това казвам аз!

  • Бихте ли ми обяснил, моля, какво означава това? – каза Алиса.

  • Сега говориш като разумно дете – отвърна Хъмпти-Дъмпти с доволен израз…“

„Питър Пан“ от Джеймз Матю Бари:

Пета глава, „Истинският остров“. Преводът е на Боян Атанасов и Теодора Атанасова:

„…Чувствайки, че Питър се връща, Небивала земя отново се пробуди. Тук би трябвало да употребим минало предварително време и да кажем, че тя „се беше пробудила“, но „се пробуди“ звучи по-добре и Питър винаги използуваше това глаголно време…“

Още забавни начини да представите глаголите и други части на речта са приказките ми „Глаголни недоразумения“ и „Съществителното нещо“!

КАК ДА ЗАПОМНЯМЕ ПРОЧЕТЕНОТО?