„Otium“, непубликувани глави, Агот

Агот   –    Няма го! Няма го! – Агот клатеше невярващо глава, опипвайки гладките страни на камъка, пред който стоеше. Надписът липсваше, сякаш никога не е бил там! Сякаш онзи спомен, отпреди пет години, когато беше стоял тук с Джейдан и Карис, и който никога нямаше да забрави, е бил само игра на ума му! … Продължете с четенето на „Otium“, непубликувани глави, Агот