ЗА КАКВО СА НИ ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ?

препинателни знаци

"Те препъват погледа ни по редовете, създавайки мълчание, пълно със смисъл. Препинателните знаци."

More