„OTIUM“, I глава

Един ще умре.
Един ще се промени.
Един ще бъде същия.

1

More